Buồn. Mình buồn vì hôm này Khôi nói sẽ tới nhưng không tới. Chắc giận mình rồi. Thôi thì cứ buông từ từ đi. Nó cũng không thèm text mình nữa. Buồn quá. Nhưng được 1 chuyện là phải mạnh mẽ lên. Đừng buồn nữa. Cố quên đi. Buông tay và làm lại từ đầu

Advertisements